A Hibridni pristop za priporočanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije

  • Mladen Borovič UM FERI
  • Sandi Majninger Univerza v Mariboru
  • Jani Dugonik Univerza v Mariboru
  • Marko Ferme Univerza v Mariboru
  • Milan Ojsteršek Univerza v Mariboru
Ključne besede: digitalne knjižnice, hibridni priporočilni sistemi, programska oprema v knjižnicah, univerzalna decimalna klasifikacija

Izvleček

V prispevku predstavljamo hibridni pristop za priporočanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije. S pomočjo takšnega pristopa lahko knjižničarjem omogočimo polavtomatsko določanje vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije iz vsebine že obstoječih uvrščenih gradiv. Hibridni pristop deluje na podlagi združevanja rezultata metode BM25 in naivnega Bayesovega klasifikatorja, kjer oba pristopa vrneta seznam priporočenih vrstilcev. Oba seznama združimo v končni seznam priporočil z združevalno funkcijo. V prispevku podrobneje opišemo korpus, obliko podatkov, obliko vrstilcev univerzalne decimalne klasifikacije in delovanje posamezne metode znotraj hibridnega pristopa. Podamo tudi rezultate metrik  natančnosti, priklica in Fβ za sezname priporočil na korpusu besedil iz nacionalne infrastrukture odprtega dostopa.

Objavljeno
2020-04-10
Sekcija
Znanstveni prispevki