Samodejno preverjanje pravilnosti študentskih nalog iz programiranja

  • Aleš Čep FERI UM
  • Damijan Novak
  • Jani Dugonik
Ključne besede: Docker, e-učenje, Moss, ocenjevanje študentskih nalog, testiranje enot, testno voden razvoj

Izvleček

Fakultete se lahko soočijo s problematiko preverjanja pravilnosti delovanja velikega števila oddanih nalog, predvsem pri predmetih iz programiranja. Predlagan sistem za avtomatizacijo preverjanja oddanih nalog lahko čas testiranja nalog bistveno skrajša in s tem razbremeni pedagoško osebje. Povratne informacije o točnosti oddane naloge so deležni tudi študenti, ki jim sistem poda opis napake, ki jo lahko v ponovnem poskusu oddaje odpravijo. Sistem omogoča preverjanje nalog v dveh programskih jezikih (C# in C++), komunikacija med pedagogom in študentom pa spada v kategorijo e-učenja. Prednost uporabe predlaganega sistema je popolna nepristranost ocenjevalca, slabost pa se kaže v večjem začetnem časovnem vložku, potrebnem za sestavo naloge. V članku bo podrobneje predstavljena notranja zgradba sistema za preverjanje pravilnosti delovanja nalog iz programiranja.

Objavljeno
2020-04-10
Sekcija
Strokovni prispevki