Kombinirano učenje - izkušnje in rešitve

  • Iztok Bitenc UM FOV
  • Borut Werber UM FOV
  • Marko Urh UM FOV
Ključne besede: e-učenje, kombinirano učenje, Moodle, praktične izkušnje

Izvleček

Ob uvedbi kombiniranega e-učenja smo se na fakulteti predavatelji in študenti srečali z novimi izzivi. Posebej se je to pokazalo pri učenju računalniškega programiranja in podobnih predmetih, ki od študentov zahtevajo sprotno usvajanje znanja in logično kombiniranje tega znanja pri reševanju zastavljenih problemskih nalog. Tu smo zaznali povečano odsotnost študentov, plagiatorstvo in izjemno povečanje obremenitev predavateljev pri pregledovanju in ocenjevanju problemsko usmerjenih e-nalog. Rešitve smo našli na več področjih. Uvedli smo več načinov motiviranja študentov za sprotno delo. Spremenili smo vsebino e-nalog, da osnovni pregled pravilnosti oddane kode izvede računalnik. Prilagodili smo nastavitve orodja za podporo e-študiju za čim hitrejši pregled in ocenitev e-nalog. Namesto informativnih e-nalog smo izvedli e-predavanje kot videokonferenco. Z vzporednim izvajanjem predavanj in vaj smo študentom dali več časa za usvojitev novih znanj. Rezultat teh in tudi drugih ukrepov je danes za približno tretjino povečana udeležba študentov na prvem izpitnem roku.

Objavljeno
2020-04-10
Sekcija
Znanstveni prispevki