Tehnologije za varčevanje z viri v izobraževanju: korak proti zeleni družbi

  • Inna Pavlova North-Caucasus Federal University
  • Alenka Kavčič UL FRI
Ključne besede: IKT v izobraževanju, izobraževanje bodočih učiteljev, varčevanje z viri, zeleno računalništvo

Izvleček

Članek obravnava aktualne probleme moderne družbe – degradacijo okolja in neučinkovito rabo virov, kot tudi možne načine ohranjanja virov – z vidika izobraževanja. V prvem delu na kratko predstavimo pregled literature s področja zelenih tehnologij v izobraževanju. Sledi opis didaktičnega modula za usposabljanje bodočih učiteljev informatike v aktivnostih varčevanja z viri. Namen modula je spodbujanje njihove pripravljenosti za uporabo novih izobraževalnih metod v šolah, s posebnim poudarkom na zelenih informacijskih tehnologijah, kot tudi razvoj splošne kulture varčevanja z viri.

Objavljeno
2020-04-10
Sekcija
Strokovni prispevki