Decentralizirano in odporno dinamično posodabljanje mikrostoritev

  • Jan Meznarič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
  • Matjaž Branko Jurič Univerza v Ljubljani, Fakulteta za računalništvo in informatiko
Ključne besede: mikrostoritve, dinamično posodabljanje, odpornost na napake, decentralizacija

Izvleček

Za zagotavljanje neprekinjenega delovanja aplikacije je potrebno vpeljati dinamično posodabljanje programske opreme, ki med procesom posodobitve ne povzroča izpada storitev. V arhitekturi mikrostoritev za dinamično posodabljanje običajno uporabimo centralizirana orodja za orkestracijo vsebnikov. Članek opisuje izsledke raziskovalnega dela, v katerem razvijamo decentralizirano metodo za dinamično posodabljanje mikrostoritev. Predlagana metoda definira koordinatorje posodobitve za decentralizirano upravljanje procesa posodobitve, ki z mehanizmi za izboljšanje odpornosti na napake izvedejo evalvacijo nove verzije mikrostoritve. Z evalvacijo preprečimo namestitev nedelujoče verzije mikrostoritve, s čimer se izognemo izpadu delovanja aplikacije, posledično pa izboljšamo proces razvoja programske opreme.

Objavljeno
2020-04-10
Sekcija
Kratki znanstveni prispevki